عضویت
شبکه اجتماعی 4کام به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
فرکام (4com.ir) یک شبکه اجتماعی است که توسط صنایع روبوفا راه اندازی شده است.
استفاده از این سایت در حال حاضر رایگان است و تمامی امکانات عمومی به صورت رایگان در اختیار اعضای سایت قرار گرفته است.
فرکام هیچگونه جهت سیاسی را دنبال نمیکند و طرح مسائل سیاسی در گروه ها و دیگر قسمت ها را ممنوع کرده است و در صورت مشاهده، عضو خاطی را بدون تذکر اخراج مینماید
در تیم فرکام سعی بر آن شده است که تا حد امکان هر روز امکانات بیشتری را به سیستم اضافه شود و رضایت خاطر اعضای محترم فرکام را جلب نماییم.
فرکام بر این عقیده پایبند است که همواره بهترین سرویس را ارائه دهد، چون مخاطبی فرکام بهترین ها هستند
و در پایان
فرکام تنها یک شبکه اجتماعی نیست، فرکام دنیای جدیدی پیش روی فارسی زبانان است